nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-01-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§ A rendelet 5. §-a az alábbiakra módosul.


5.§ Az évi mértéke lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként 5.000.-Ft.2.§  E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 26. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                          dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                         jegyző


                                                                   

                                                                                                                     


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2014. november 27.


                                                                                                                      dr. Voller Erika

                                                                                                                      jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!