nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-20 - 2017-05-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az SZMSZ 6. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:


1.

Farkas Ferenc

Jászapáti, Gábor Á. u. 4.

e-mail: efef1958@gmail.com

2.

Berente Éva

Jászapáti, Kinizsi u. 10.

e-mail: berente@pr.hu

3.

Birkás Ferenc

Jászapáti, Mező u. 6.

e-mail: birkasoktato@freemail.hu

4.

Borbás Zoltán

Jászapáti, Orgona utca 4.

e-mail: borbas_zoltan@freemail.hu

5.

Borics László

Jászapáti, Nap utca 21.

e-mail: borics.laci@gmail.com

6.

Pádár Lászlóné

Jászapáti, Zrínyi u. 4.

e-mail:zrinyi41@gmail.com

7.

Pallagi Imréné

Jászapáti, Róka u. 5.

e-mail: marrtus@tvn.hu

8.

Pócs János

Jászapáti, Gazda-Farm 1.

e-mail: ifj.pocsjanos@hotmail.com

9.

Dr. Völgyi István

Jászszentandrás, Kossuth L. u. 127.

e-mail: drvolgyibt@invitel.hu


  1. §


Az SZMSZ 7. számú mellékletében a

Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság:
Pócs János – elnök
Pallagi Imréné
Pádár Lászlóné
Kökény Gábor
Urbán Ferenc” szövegrész helyébe a „Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság:
Pócs János – elnök
Berente Éva
Pádár Lászlóné
Kökény Gábor
Urbán Ferenc” szövegrész lép.3. §


Az SZMSZ XIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. § (2) bekezdés e) pontja „e) 5. számú melléklet: A képviselő-testületi tagok névsora és lakcíme” szövegrész helyébe a „e) 5. számú melléklet: A bizottságokra átruházott hatáskörök” szövegrész lép.


4. §


Az SZMSZ XIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. § (2) bekezdés f) pontja „f) 6. számú melléklet: A képviselő-testület bizottságainak véleményezési, javaslattételi jogköre, a bizottságokra átruházott hatáskörök” szövegrész helyébe az „f) 6. számú melléklet: A képviselő-testületi tagok névsora és lakcíme” szövegrész lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!