nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 5/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 - 2019-05-01
Dunavecse Város Képviselő-testületének 5/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 107. §-ában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosított véleményezési jogkörében a Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületén az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2014. (V.05.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §

(1) A rendelet 1.1.1. számú mellékletének 110. sorába az alábbi szöveg lép:


110

Városkert u.

1761, 1828/2

7621


(2) A rendelet 1.1.1. számú mellékletének 164. sorába az alábbi szöveg lép:


164

Külterületi út

026

30301


(3) A rendelet 1.1.1. számú mellékletének 253. sora hatályát veszti.


(4) A rendelet 1.1.1. számú melléklet kiegészül az alábbiakkal:


257

Külterületi út

0181/11

9579

258

Külterületi út

0236/59

35679

259

Külterületi út

0265/92

1422

260

Külterületi út

076/12

3649



2. §


(1) A rendelet 1.2. számú mellékletének 4. sorába az alábbi szöveg lép:


4

II. számú Óvoda

Honvéd u. 22.

1166

2366


(2) A rendelet 1.2. számú mellékletének 12. sorába az alábbi szöveg lép:


12

Gyermekjóléti Szolgálat

Fő út 36.

9/A/1

124


(3) A rendelet 1.2. számú mellékletének 33. sorába az alábbi szöveg lép:


33

Fő út 36. udvar

9

456


(4) A rendelet 1.2. számú melléklet 39. sora hatályát veszti.


3. §

(1) A rendelet 2. számú mellékletének 4. sorába az alábbi szöveg lép:


4

Fő út 73. 2. ajtó

1149/A/2

59 m2


(7) A rendelet 2. számú mellékletének 26. sorába az alábbi szöveg lép:


26

Fő út 73. udvar

1149

1149


(2) A rendelet 2. számú mellékletének 39. sorába szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:


39.

Rákóczi u. telek

1811/4

1362 m2



4. §

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

                        Vörös Sándor                                                             Nagy Erzsébet

                         Polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A fenti szöveget a képviselő-testület 2019. április 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. április 30-án.

 

 

                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                               Jegyző

 

 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!