nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna község képviselő-testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-29 -tól
Szenna község képviselő-testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a hely idegenforgalmi adóról

Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Az adó alanya


1. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.


Az adó alapja


2. §


Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke


3. §


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.


   4. §      


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adójáról szóló módosított 12/ 1999. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet.[1]

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!