nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Marcaltő község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 214.478 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 214.478 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 92.433 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4, 8.2,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet 1., 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4., 8.2. mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármesterA rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2018. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv mellékletei
116.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!