nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-01 -tól
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


„3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 618.198.149 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.


Megnevezés                                                   Összesen


- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét                                   215 847 923 Ft

- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét                                    503 421 378 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               5 149 755 Ft

- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám.                               109.627 016 Ft

- Belföldi értékpapírok bevétele                                                      10.000.000 Ft

- előző évi pénzmaradvány igénybevételét                                    392 350 226 Ft

- kiadás főösszegét                                                                          618 198 149 Ft

- bevételi főösszegét                                                                         618 198 149 Ft


összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint

80.856.616 Ft bevétellel

80.856.616 Ft kiadással


a bevételi előirányzaton belül:


  kiadási előirányzaton belül:


összegben hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint


36 335.360 Ft bevétellel

36 335.360 Ft kiadássala bevételi előirányzaton belül:

a kiadási előirányzaton belül:


összegben hagyja jóvá. „


Céltartalék

„7. §


(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 36 546 952 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 16.546.952 Ft működési tartalékot, 20.000.000 Ft felhalmozási tartalékot képez.”


2. §


 (1) Jelen rendelet 2019. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Karancsalja, 2019. augusztus 28
          Sulyok Oszkár Jánosné                                                           dr. László Tünde

                 polgármester                                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve:2019. augusztus 31.


                                                                                        dr. László Tünde

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
46.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!