nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-02 - 2018-12-31
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


Illetménykiegészítés megállapítása


2. §


  1. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.         


Záró rendelkezések


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2018. január 1. naptól kell alkalmazni.
Sármellék, 2018. február 28.


Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve:

Sármellék, 2018. március 1.                                                            Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!