nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2019-12-19
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeleteknek a 2020. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.     a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ében foglalt felhatalmazás alapján,
2.     a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
3.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva,
4.     Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
5.     a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében,
6.     az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében,
7.     az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján,
8.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített feladatkörében
9.     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
10.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján
a következőket rendeli el:


1.    A közművelődésről szóló 7/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.     § 
(1) A közművelődésről szóló 7/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a polgármester és a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról.”
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 7/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.


4.    Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 14/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.     § Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 14/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12/A. § (5) bekezdés a) pontjában megállapított juttatás terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester dönt.”


6.    Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.     § 
(1) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A védőnői körzet székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Hősök utca 1.”
(2) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fogorvosi alapellátási körzet székhelye: 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.”
(3) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a.


9.    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.     § 
A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)    A rendszeres ellátások kifizetése átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a Takarékbank gyöngyöstarjáni kirendeltségénél. A nem rendszeres ellátások kifizetésére a döntés kézhezvételét követő 10 napon belül a kérelemben megjelöltek szerint átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik a Takarékbank gyöngyöstarjáni kirendeltségénél.”


11.    Záró rendelkezések

11.     § 
 (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 1.§-a, 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a és 9. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!