nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (III.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-03-15 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (III.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés és a 39. § (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §    Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által biztosított
a) kék fedelű szabvány gyűjtőedényben a papírhulladékot (italos dobozok, kimosott tejes és gyümölcsleves dobozok, színes vagy fekete-fehér újságok, szórólapok, prospektusok, hullámpapír, kartondoboz és hasonló papírhulladékok),
b) sárga fedelű szabvány gyűjtőedényben a műanyag és fémhulladékot (ásványvizes, üdítős (PET) palackok és kupakjaik, tiszta öblítő- és mosószeres valamint, tisztítószeres flakonok, tiszta, nem szennyezett fóliák és reklámtáskák, alumínium, fém italos dobozok, sörös és üdítős fém doboz, tiszta konzervdobozok és hasonló műanyag- és fémhulladékok)
elkülönítetten, tömörítve gyűjti és adja át a közszolgáltatónak.
(3b)  Jelen rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott terület ingatlantulajdonosai (3a) bekezdés szerinti kötelezettségét konténeres gyűjtéssel teljesítik.” 


2. §    A rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett szelektív gyűjtőedényekben az üveghulladék elkülönített gyűjtésére.”


3. §    A rendelet 2015. március 15-én lép hatályba


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!