nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-02 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2017. (III.02.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, és a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:


 1. §


E rendelet alkalmazásában:

köztemető (köztemetőrész): a Jászfényszaru belterület 2497 helyrajzi számon nyilvántartott alsó temető,(a továbbiakban : temető) Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában álló köztemetési feladat ellátására kijelölt területrésze.


 1. §


 1. Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendelet, valamint a (Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia a továbbiakban: Plébánia)-val kötött megállapodás útján gondoskodik a helyi köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeiről. A megállapodást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat a köztemető üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés nem köthető olyan személlyel vagy tartalommal, amely ellen a Plébánia tiltakozik.


 1. §


 1. A köztemetőrész üzemeltetője:

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés, a Jászfényszarui Római Katolikus Plébániával kötött Temetőüzemeltetési Szerződés és a Temetőszabályzat szerint látja el a köztemetőrész üzemeltetését.


 1. §.


 1. A köztemetési parcella a hét minden napján nyitva van. A nyitvatartási ideje:

Április 01-től szeptember 30-ig         7:00-20:00 óra

Október 01-től  március  31-ig           8:00-18:00 óra


 1. A köztemetési parcellába gépjárművel behajtani – a sírkészítők, halottszállító, koszorúszállító, a gyászszertartást végző személy és mozgáskorlátozottat szállító autók kivételével- nem lehet.


 1. §.


(1) Megváltási díj, újraváltási díj és rendelkezési jog:

-    A köztemetési parcellában a rendelkezési jogot Jászfényszaru Város Önkormányzata gyakorolja.

-    A köztemetési parcellába temetett elhunyt hozzátartozóját sírmegváltási díj terheli a hatályos temetőszabályzatban meghatározott összegig.

-    A temetési hely mérete a Temetőszabályzatban szabályozott 1 személyes koporsós sírhely mérete.

-    A temetési helyre az első betemetéstől számított használati időn belül:

            - 1 db koporsó, valamint 1 db urna (házastárs urnája), vagy

            - 2 db urna (házastársak) temethetők.

     Minden esetben köztemetéssel.

-    A köztemetési parcellában a temetési hely használati ideje minden esetben 25 év. A használati idő leteltével a temetési hely mélyítésével az elhunytak lejjebb helyezendők és sírhely újra használható betemetésre. A lejjebb helyezés ténye a temető nyilvántartásban megjegyzendő.

-    A köztemetési parcellában sírjel állítandó a köztemetéshez használt szokásos sírjellel. A sírjelen feltüntetendő az elhuny neve (leánykori neve is igény szerint), a születés- és elhalálozás éve. A sírjel pótlásakor is ez az eljárás követendő.

-    A köztemetési helyre temetett elhunyt maradványai a temetési hely használati ideje alatt a vonatkozó jogszabályok, a temetőszabályzat rendelkezése szerint a Jászfényszaru Város Önkormányzata hozzájárulásával exhumálható és más temetési helyre temethető, hamvasztható.

-    A köztemetési parcellában a temetési hely mellett pad, egyéb műtárgy nem helyezhető el. Egy nyári növény kivételével a temetési helyre más növényzet nem ültethető.

-    A köztemetési parcella használati rendjére, használati szabályaira az itt nem szabályozottakra a Jászfényszaru Római Katolikus Plébánia Temetőszabályzatát kell alkalmazni.


 1. §


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Ezen rendelet 2017. március 2. napján hatályba.Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1. napján tartott ülésén.

                         


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                             Dr. Voller Erika

                polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017.március 2.

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                          Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
745.67 KB
1.
687.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!