nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a

a helyi iparűzési adóról szóló 8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotás hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 8/2015. (IX. 3.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A R. 2. §. az alábbiak szerint módosul:


Adómentesség


(1) Mentes az iparűzési adó megfizetése alól a vállalkozási tevékenységet indító vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet kezd.

A mentesség időtartama a tevékenység kezdésének éve.

(2) Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.Hatályba léptető rendelkezések


2.§


Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.Lovászi, 2018. december 20.Léránt Ferenc                                                                                             dr. Novák Anett

  polgármester                                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. december 21.


dr. Novák Anett

       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!