nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-30 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §

(1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyelné Bús Zita                                                                                      Hajdú Istvánné

     jegyző                                                                                                            polgármesterKihirdetve: 2017. augusztus 29.Lengyelné Bús Zita

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
6 2017
178.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!