nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2006. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-08-11 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2006. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (VIII. 11.) számú önkormányzati rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzet kialakításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2006. (VIII. 11.) számú önkormányzati rendelete

a háziorvosi és fogorvosi körzet kialakításáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület az önálló orvosi tevékenységről szóló

2000. évi II. törvény 2.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotaja:


I. Fejezet


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőkre, a szolgáltatást nyújtó háziorvosra és fogorvosra.


II. Fejezet


2.§.


(1) A képviselő-testület az önálló orvosi tevékenység folytatására egy háziorvosi és egy fogorvosi körzetet alakít ki.

(2) A háziorvosi körzethez tartozó ellátandó területek a körjegyzőség közigazgatási területén lévő 3 település (Lovászi, Kerkateskánd, Szécsisziget).

(3) A fogorvosi körzethez tartozó ellátandó területek Lovászi, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde, Dobri, Tornyiszentmiklós települések.


3.§.


A rendeletben meghatározott körzetben az ellátási terület módosításáról a szolgáltatást nyújtókkal a hat örnkormányzat polgármestereinek javaslata alapján a képviselő-testületek döntenek.


4.§.


E  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


          Boa Sándor                                                                                  dr. Hercz Judit

         polgármester                                                                                     körjegyző


Kihirdetve 2006. augusztus 11.


                                                                                dr. Hercz Judit

                                                                                    körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!