nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-29 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól


Szilvágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § -ában kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:


1. §    (1)      Az önkormányzat által díjmentesen biztosított hivatali helyiség házasságkötés  céljából:

a)         8986 Szilvágy, Béke u. 20/A. szám alatti Művelődési Házban lévő, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség és

b)         a 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24. szám alatti Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévő, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség.

(2)      Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a rendezvény helyszínének jogszerű használatát a házasulók biztosítják saját költségükre.

(3)      Anyakönyvi esemény lebonyolítása vonatkozásában hivatali időnek minősül:

a)         valamennyi munkanap és

b)         a munkaszüneti napnak nem minősülő szombat.

(4)      8 óra előtti és 18 óra utáni időpontra csak az anyakönyvvezető előzetes hozzájárulásával engedélyezhető anyakönyvi esemény.

2. §    (1)      Az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja:

a)         hivatali helyiségben, hivatali időn kívül:               5.000 Ft,

b)         hivatali helyiségen kívül, hivatali időben: 6.000 Ft,

c)         hivatali helyiségen és hivatali időn kívül:              10.000 Ft.

(2)      A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében orvosi igazolás alapján a szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(3)      Az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal bevétele.

(4)      Az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja megfizetésének határideje az anyakönyvi eseményt megelőző munkanap.

3. §    A hivatali helyiségen vagy hivatali időn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.

4. §    (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)  E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2/2013. (II. 20.) rendelete hatályát veszti.


 Szilvágy, 2017. április 24.


            Hácskóné Kovács Tímea                                                          Péntek Katalin  

            jegyző megbízásából                                                               polgármester


            Srágli Miklós

            megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. április 28.


            Hácskóné Kovács Tímea                                                           

            jegyző megbízásából                                                             


            Srágli Miklós

            megbízott jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!