nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) számú rendelete
Hatályos:2014-04-29 -tól
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Bevételek és kiadások teljesítése


Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


                 264.117 ezer Ft bevétellel és

     226.736 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.


  1. A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
  2.  A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
  3. Az önkormányzat bevételek-kiadások jogcím szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
  4. A Szennai Fekete László Óvoda bevételek-kiadások jogcím szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
  5. Az adósságállomány évenkénti alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
  6. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását az 7. számú melléklet tartalmazza.
  7. A Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 8. számú melléklet tartalmazza.

2. §


Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 17.110 ezer Ft főösszegben elfogadja.


3. §


Az önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegadatok alapján 533.373 ezer Ft-ban állapítja meg a 5. számú melléklet szerinti bontásban.


4. §


Az Önkormányzat 2013. évben költségvetési pénzmaradványa 45.846 ezer Ft, amelyből a működési célú kötelezettséggel terhelt maradványa 6.334 ezer Ft, működési célú szabad pénzmaradványa 39.512 ezer Ft.


5. §


 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.


(2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
91.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!