nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(X.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-31 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(X.20.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelete az urnás temetkezés rendjéről szóló 5/2020 (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. (a továbbiakban: TT.Tv.) 6. § (4) bekezdésében és a 41.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  13.  § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:  1. §


Az Rendelet 4. §-a a következő (6)-(7)-szal egészül ki:


(6) A megváltott temetési helyek megváltási idejének lejártát követően az üzemeltető egyszeri írásbeli megkereséssel fordul a rendelkezési jog jogosultjához vagy ismert hozzátartozójához az újraváltás lehetőségének biztosítása érdekében. Az újraváltás elmaradása esetén a temetési hely felett az üzemeltető jogosult rendelkezni.


(7)Amennyiben az urnás temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának letelte után használati idő meghosszabbításra hozzátartozó nem jelentkezik vagy nem lelhető fel, úgy a lejárt használati idejű urnák kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik.  1. §


   A Rendelet 2020. október 31. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!