nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-19 - 2018-03-20
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2014.(XI.28) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testületének A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 3 melléklete,helyébe, jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2018. március 19-én lép hatályba.
Fintáné Dóra Mária Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettük:

2018. március 19-én.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


1. melléklet


„Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testületének A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 3 mellékleteMalomsok község önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-község gazdálkodás és egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!