nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 5/2017 (VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-01 -tól
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 5/2017 (VII.31.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi együttműködés szabályairól

SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK

5/2017 (VII.31.)

 

önkormányzati rendelete


a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL


Szamosszeg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A partnerségi egyeztetés szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.3.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kelt: Szamosszeg, 2017. július 31.
                           Gergely Lajos                                   Kanyó Tamás

                            polgármester                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
173 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!