nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-30 - 2017-01-31
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

                       

összesen 75.209 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

75.209 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 61.675 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 13.534 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

általános tartalék előirányzatát csökkenti                   1.029 e Ft-tal.


2. §


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) a beruházások előirányzatának terhére 2.447 e Ft a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 2.447 e Ft-tal.

(2) az általános tartalék terhére 641 e Ft

jóváhagyja.

3. §


A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott 463 e Ft előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) a bevételi többletet terhére a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 83 e Ft-tal,

(2) a személyi juttatások előirányzata terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 380 e Ft-tal,

jóváhagyja.

4. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet


590 e Ft-ban, a céltartalék összegét 84.384 e Ft-ban állapítja meg.


5. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
  2. Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
  3. Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul.
  4. Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.


     6. §


E rendelet 2017. január 30. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
28.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!