nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-31 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. /XII.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról

 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


15/2014. /XII.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2014. /III.05./ rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                          


1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket 417.122 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                  192.964 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                         36.240 ezer Ft

- működési bevételek                                                                          54.324 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        1.958 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        105.276 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       544 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  816 ezer Ft

- finanszírozási bevételek                                                                     25.000 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

434.690 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                       112.560 ezer Ft

beruházási kiadások                                                          2.971 ezer Ft

felújítási kiadások                                                          108.639 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        950 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            297.130 ezer Ft

személyi juttatások                                                          64.815 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      16.309 ezer Ft

dologi kiadások                                                               96.139 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                          16.375 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                      103.492 ezer Ft

          - finanszírozási kiadások                                                                  25.000 ezer Ft


(3) A költségvetési hiány összegét 24.016 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 14.020  ezer Ft-ban, működési hiányt 9.996 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                    14.020 ezer Ft

         Működési célra:                                           9.996 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 21.671 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 6.448 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 6.448 e Ft, felhalmozási célú tartalék 0 e Ft.


2.§.

A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                            


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 49.048 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési célú támogatások                                             5.804 ezer Ft-ban,

-Működési bevétel                                                                271 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     42.973 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 41.349 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.624 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                  1.270 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                         31.468 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     8.572 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                                7.608 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                                130 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


3.§.


A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 54.280 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                            37.962 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     16.318 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.337 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    6.981 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadások                                                           942 ezer Ft-ban,

                        - Működési kiadások

Személyi juttatások                                                       11.287 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      3.047 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                            35.004 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                           4.000 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.Záró rendelkezések


4.§.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           Léránt Ferenc                                                                         dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: 2014. december 30.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
159.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!