nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 - 2020-03-02
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. és d. pontjaiban foglaltak alapján az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §


Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma +ÁFA)

Óvoda

Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

390,-Ft

495,-Ft

Általános iskola

Tízórai+ebéd+uzsonna

520,-Ft

660,-Ft

Általános iskola

Ebéd

354,-Ft

450,-FtTérítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd

(közalkalmazott,)

400,-Ft

508,-Ft

Ebéd Vendégétkezés helyben

400,-Ft

850,-Ft

Vendégétkezés (csoportos, kiszállítás nélkül).

Ebéd

400,-Ft

765,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, 10 fő felett).

Ebéd

400,-Ft

800,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, környező településre szállítva).

Ebéd

400,-Ft

830,-Ft

Szociális étkeztetés

Ebéd


370,-Ft

Intézményi térítési díj:

525,-Ft/ellátási nap


Személyi térítési díj:


- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 381,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénye vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,


- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 455,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,


- az intézményi térítési díj 100 %-a, 525,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.


Kiszállítási díj (helyben): 65,-Ft


A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza.”


2. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.

                  Lucz József                                                         dr. Bangó Tamás

                  polgármester                                                                jegyző

Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. február 14. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2020. február 14.
                                                                                  dr. Bangó Tamás

                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2-2020. rendelet indokolása
11.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!