nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-09-07
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1.     § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester hatáskörébe tartozik:
a) építési telkek értékesítése a Képviselő-testület határozatában megállapított vételáron,
b) a nettó 300 000 Ft-ot meg nem haladó ingóságok elidegenítése,
c) évente nettó 300 000 Ft összeghatárig a nettó 300 000 Ft-ot meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adása.”

2.     § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.     § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.     § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
467.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!