nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (X.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-03 - 2014-10-04
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (X.2.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Regöly Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


1. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2.1 melléklete helyébe ezen rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) A rendelet 2.2 melléklete helyébe ezen rendelet 2.2 melléklete lép.

(4) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(5) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(6) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(7) A rendelet 5.1 melléklete helyébe ezen rendelet 5.1 melléklete lép.

(8) A rendelet 5.2 melléklete helyébe ezen rendelet 5.2 melléklete lép.

(9) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelete 6. melléklete lép.

(10) A rendelet 6.1 melléklete helyébe ezen rendelet 6.1 melléklete lép.


2. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.                  Kövér István                                                                    Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 2.


                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
44 KB
2.1 melléklet
26 KB
2.2 melléklet
26.5 KB
3. melléklet
17.5 KB
4. melléklet
29.5 KB
5. melléklet
43.5 KB
5.1 melléklet
44 KB
5.2 melléklet
43.5 KB
6. melléklet
29 KB
6.1 melléklet
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!