nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2014 (XII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2014 (XII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 9/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében és 226. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §         A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §      A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:

               a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 15 %,

               b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 15 %.”


2. §    A rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:


„3/A. § A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb mértékű bankszámla-hozzájárulás ad a munkáltató.”


3. §    Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!