nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/201. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-06 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/201. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya Gersekarát község közigazgatási területére terjed ki.


2. § A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).


3. § (1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom idején a kerti hulladék égetése tilos.


4. § A saját ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék égetése hétfői és pénteki napokon - kivéve ünnepnapon - 7.00 órától 19.00 óráig végezhető.5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gersekarát, 2014. február 3.


   Kovács László                                               Kissné Mátyás Éva 

                        polgármester                                                            jegyző


Záradék:


A Rendelet kihirdetése 2014. február 10. napján megtörtént.                                                                                              Kissné Mátyás Éva

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!