nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2018-04-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében a „1.918.-Ft/gondozási nap/fő” szövegrész helyébe a „602 Ft/gondozási nap/fő” szöveg lép.


2. §


Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!