nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.30.) rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.30.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) rendelet 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével  a következőket rendeli el: A rendelet hatálya


1.§

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása(1)       Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                 1 183 023 977 Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 553 325 133 Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 2 430 709 058 Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                 1 183 023 977 Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 553 325 133 Ft módosított kiadási előirányzattal

          1 863 686 329 Ft tényleges kiadással


             fogadja el és hagyja jóvá.


(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási  kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15.  melléklete tartalmazza.2.§


(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2018. évi szabad maradványát 9 728 026 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.


(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő  helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán    rendelkezni fog.


3. §


Az önkormányzat és intézményeinek 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a  rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


4. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   Majoros János   s.k.                                                           Dr. Szombati Csaba  s. k.

       polgármester                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
139.81 KB
16. melléklet
2.21 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!