nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagysáp község képviselő testületének 17/2015 (XI.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-14 -tól
Nagysáp község képviselő testületének 17/2015 (XI.26..) önkormányzati rendelete
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról


A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1 Általános rendelkezések


1.§ Az önkormányzat rendeletével illetékességi területén, határozatlan időtartamra:

 1. építményadót,
 2. magánszemélyek kommunális adóját,
 3. helyi iparűzési adót
 4. idegenforgalmi adót[1]

vezet be.
 1. Építményadó2.§ (1) Mentes az építményadó alól a nem üzleti célt szolgáló épület, építmény, épületrész.[2]


3.§ (1) Az építményadó alapja m2-ben számított hasznos alapterülete

      (2) Az adó évi mértéke:

a) reklámhordozó esetében 0 Ft/nm/év

b) minden egyéb üzleti célt szolgáló épület, építmény, épületrész esetében: 300 Ft/ m2 /év.[3]
3. Magánszemélyek kommunális adója


4.§ (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

 1. a nem lakás céljára szolgáló épület épületrész,
 2. a telek

      (2) Mentesek a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól azok akik:

 1. 70. életévüket betöltötték és egy fős háztartásban élnek vagy
 2. két fős háztartásban élnek és mindketten betöltötték a 70. életévüket vagy
 3. egy fős háztartásban él és fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesül vagy
 4. két fős háztartásban él és mindkettőjük fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesül vagy
 5. két fős háztartásban él és egyikőjük fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban

            részesül, a másik fél pedig 70. életévét betöltötte.[4]5.§ Az adó mértéke lakás céljára szolgáló épület, épületrészenként, lakásbérleti jogonként 3.500,- Ft/év.4. Helyi iparűzési adó6.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó naptári naponként 5.000.-Ft.4/A. Idegenforgalmi adó[5]


6/A. § (1) Az adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén személyenként a megkezdett vendégéjszakák száma.


(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.


(3) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

A szálláshelyeken nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adóösszegét.5. Az adó megfizetése


7.§ (1) A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező adózónak átutalási megbízással, bankszámlával (pénzforgalmi számlával) nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal vagy folyószámláról történő átutalással kell teljesíteni a következő számlákra:


a)Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla


11740023-15385815-02820000

b)Építményadó beszedési számla


11740023-15385815-02440000

c)Iparűzési adó beszedési számla


11740023-15385815-03540000

d)Idegenforgalmi adó beszedési számla


11740023-15385815-10040007[6]


5. Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagysáp Község Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014.(XI.26.) Ök. sz. rendelete.Tarnóczy Tünde

jegyző


Balogh Miklós

polgármesterA rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 26.

Tarnóczy Tünde

Jegyző


Záradék: Egységes szerkezet kihirdetése:

Nagysáp, 2016. november 17.


Dr. Tarnóczy Tünde sk.

jegyző


Záradék: Egységes szerkezet kihirdetése


Nagysáp, 2017 november 30.Dr. Tarnóczy Tünde        sk

jegyző
[1]

hatályos 2017. január 1-étől hatályba léptette: 17/2016 (XI.17.) önkormányzati rendelet

[2]

hatályos 2017. január 1-étől hatályba léptette: 17/2016 (XI.17.) önkormányzati rendelet

[3]

hatályos 2018. január 1-étől hatályba léptette: 14/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet

[4]

hatályos 2017. január 1-étől hatályba léptette: 17/2016 (XI.17.) önkormányzati rendelet


[5]

hatályos 2017. január 1-étől hatályba léptette:17/2016 (XI.17.) önkormányzati rendelet

[6]

hatályos 2017. január 1-étől hatályba léptette: 17/2016 (XI.17.) önkormányzati rendeletMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!