nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-06-01 - 2012-06-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 1/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  17.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének az  önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 1/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet 4.§ - a.


2.§ Ez a rendelet  2012. június 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!