nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (VII.27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában óvodai nevelésben részesülő és Iharosberény község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező az Iharosberényi Körzeti Általános Iskolában tanuló gyermekekre.

A gyermekétkezési térítési díj

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az 1. §-ban meghatározott köznevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az étkezési térítési díjak beszedéséről óvodai nevelésben részesülők esetében az intézmény, iskolai oktatásban részesülők esetében az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

Záró rendelkezések

3.§ (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 2/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete.

      

      Zsirmon Endre sk.

Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

       polgármester

                                  jegyző

Ez a rendelet 2016. július 27. napján kihirdetésre került.

                                                                                

                                                                              Kálmánné Putics Zsuzsanna  sk. jegyző                                                                                  

 Csatolmányok

Megnevezés méret
10-2018. melléklet
13.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!