nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 4/2015. (II.23.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:


Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

389 679

539 206

484 417

89,8 %

Bevételek főösszege

389 679

539 206

522 005

96,8 %


(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. számú melléklet mutatja be.I. A költségvetési bevételek


3. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek

- eredeti előirányzatait,

- a módosított előirányzatokat,

- az év végi teljesítést, valamint

- a teljesítés alakulását

az 2. számú melléklet bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.II. A költségvetési kiadások


4. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak

- eredeti előirányzatait,

- a módosított előirányzatokat,

- az év végi teljesítést, valamint

- a teljesítés alakulását

a 3/a. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3/b. számú melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
III. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása


5. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. 


IV. A költségvetési maradvány


6. §

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány  37 590 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 4 563 eFt, ennek megfelelően a szabad maradvány értéke  33 027 eFt, amely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében fejlesztési célok fedezetére különít el.

Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5/a. számú melléklet szerint, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 5/b. számú melléklet szerint fogadja el. V. A költségvetési létszámkeret


7. §

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.VI. Egyéb rendelkezések


8. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.(3) Az önkormányzat részletes könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet, eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szilvásvárad, 2016. május 27.
                           Szaniszló László sk.                                         Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                 polgármester                                                                       jegyző

                                                                              PhA rendelet kihirdetve:2016. május 31.


Szilvásvárad, 2016. május 31.


                                              

                       … ..................................................

                   Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
526.09 KB
2.sz.melléklet
312.52 KB
3a.melléklet
334.7 KB
3b.melléklet
304.72 KB
4.sz.melléklet
282.27 KB
5a.melléklet
267.85 KB
5b.melléklet
268.61 KB
6.sz.melléklet
340.95 KB
7.sz.melléklet
321.13 KB
8.sz.melléklet
258.76 KB
9.sz.melléklet
377.97 KB
10a.melléklet
292.2 KB
10b.melléklet
293.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!