nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-12 - 2013-09-13
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.13.) önkormányzat rendelet módosításáról

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


 1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  1/2013. (III. 13.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: R.)  3. § (1) bekezdés a) pontjában „31.035 e Ft” szövegrész helyébe „35.700” e Ft szöveg lép.

 1. A R. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „37.585 e Ft” szövegrész helyébe „44.369 e Ft” szöveg lép.
 2. A R. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „6.550 e Ft” szövegrész helyébe „8.669 e Ft” szöveg lép.
 3. A R. 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „0 e Ft” szövegrész helyébe „2.181 e Ft” szöveg lép.
 4. A R. 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „6.550 e Ft” szövegrész helyébe „6.488 e Ft” szöveg lép.
 5. A R. 3. § (2) bekezdésében a „37.585 e Ft” szövegrész helyébe „44.369 e Ft” szöveg lép.
 6. A R. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „36.855 e Ft” szövegrész helyébe „37.458 e Ft” szöveg lép.
 7. A R. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „730 e Ft” szövegrész helyébe „6.911 e Ft” szöveg lép.
 8. A R. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.174 e Ft” szövegrész helyébe „2.187 e Ft” szöveg lép.
 9. A R. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „10.566 e Ft” szövegrész helyébe „10.845 e Ft” szöveg lép.
 10. A R. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „5.530 e Ft” szövegrész helyébe „5.541 e Ft” szöveg lép.
 11. A R. 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „6.967 e Ft” szövegrész helyébe „7.267 e Ft” szöveg lép.
 12. A R. 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „0 e Ft” szövegrész helyébe „2.181 e Ft” szöveg lép.
 13. A R. 3. § (4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki „finanszírozási kiadások 4.000 e Ft” szöveg lép.
 14. A R. 3. § (5) bekezdésében a „6.550 e Ft” szövegrész helyébe „8.669 e Ft” szöveg lép.
 15. A R. 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „6.550 e Ft” szövegrész helyébe „6.488 e Ft” szöveg lép.
 16. A R. 3. § (5) bekezdés b) pontjában a „0 e Ft” szövegrész helyébe „2.181 e Ft” szöveg lép.2. §


(1) A R. 

 1. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép


 1. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 2. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 3. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 4. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.(2) A R. e rendelet 6. mellékletét képező 14. melléklettel bővül.3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Patalom, 2013. szeptember 10.

                       


    Keszler Ferenc                                                                                Prisztács Éva

     polgármester                                                                                        jegyző   ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:


Patalom, 2013. szeptember 11.                Prisztács Éva

               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
152 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!