nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-26 - 2019-04-30
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


17/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli:


1. § A Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

az alábbi 12.§-al egészül ki:

12. § (1) A rendelet szerinti kitüntetést az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatára a képviselő- testület visszavonhatja attól a korábban kitüntetett személytől, aki az elismeréssel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált.

(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit jogerős bírósági ítélettel szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítéltek, a közügyek gyakorlásától eltiltottak, az elismeréssel érintett szakterület vonatkozásában foglalkozástól eltiltás büntetésre ítélték.

(3) A kitüntetés visszavonása esetén az adományozásról szóló okiratot, plakettet a képviselő – testület visszavonó határozatában megjelölt határidőre a polgármesternek vissza kell adni.

(4) A méltatlanná vált kitüntetett nevét a polgármester a kitüntetések adományozását tartalmazó nyilvántartásból törli.

(5) A kitüntetés visszavonását közzé kell tenni.


2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2019. április 12.
Dr. Sükösd Tamás                                                                            Dr. Venicz Anita

   polgármester                                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2019. április 25.                                                                                               Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!