nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 5/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-23 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 5/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés végrehajtásáról


Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


82 673 ezer Ft    bevétellel,

75 759 ezer Ft    kiadással

  6 914 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

  7 026 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


32 804 ezer Ft    bevétellel,

28 660 ezer Ft    kiadással

  4 145 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

  3 448 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda és Konyha beszámolóját a 3. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


110 098 ezer Ft    bevétellel,

106 317 ezer Ft    kiadással

    3 781 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

    3 642 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően


94 320 ezer Ft    bevétellel,

94 269 ezer Ft    kiadással

       50 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

       50 ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat – kormányzati funkciónként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 22 700 ezer forint fő összegben.


3.§ A 6. sz. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt.


4.§ (3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, a 7. sz. melléklet szerint.


5.§ A 10.számú melléklet a Közösen fenntartott intézmények hozzájárulásai tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


6.§ Az önkormányzat 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 13. számú mellékletben állapítja meg.


7.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési szabad maradványát 6 914 ezer forint összegben a 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

                                                   

HARMADIK RÉSZ


8.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámalakulásait 2017. évben az 5.sz. melléklet tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


10.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 9.sz. melléklete.

                                                                      

Záró rendelkezés


11.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Troszt József                                                                Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

polgármester                                                                            jegyző
Záradék: Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a www.görcsönydoboka.hu honlapon 2018. május 22. napján kihirdetésre került.Görcsönydoboka, 2018. május 22.                                            Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
475.64 KB
2. melléklet
837.16 KB
3. melléklet
512.26 KB
4. melléklet
342.32 KB
5. melléklet
272.97 KB
6. melléklet
279.76 KB
7. melléklet
268.45 KB
8. melléklet
422.36 KB
9. melléklet
269.61 KB
10. melléklet
599.75 KB
11. melléklet
610.43 KB
12. melléklet
757.65 KB
13. melléklet
276.95 KB
14. melléklet
253.06 KB
1. függelék
465.77 KB
2. függelék
384.13 KB
3. függelék
395.03 KB
4. függelék
63.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!