nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2012-04-27 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012.(IV.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről


Szepetnek Községi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdés pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:Az Önkormányzat jelképei 1. §.Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.A címer leírása


 1. §.Szepetnek címere JPG
Csücsköstalpú pajzs kék mezejében, zöld pajzstalpon ezüst ekés és csoroszlyás arany eketaliga áll, mely mögé kifelé forduló, arany nyelén álló, ezüst kasza van helyezve. A pajzson jobbra fordított ezüst pántos sisak nyugszik, tetején leveles arany koronával. Sisakdíszként a koronából vörös ruhába öltözött jobbra fordult, ezüst szablyát markoló, könyöklő kar nő ki. A takarók jobbról és balról vörös és ezüst színűek.A címer használatának köre és szabályai 1. §.(1)Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:


a.)Önkormányzat körpecsétjén (gumibélyegző), amelynek átmérője legfeljebb 35 mm. megfelelő körirattal ellátva.


b.)Önkormányzat zászlaján és annak változatain.


c.)Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, község életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, levélpapíron, borítékon.


d.)Községháza épületének bejáratánál, annak tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben.


e.)Községi ünnepségeken, kulturális és sportrendezvényeken.


f.)Idegenforgalmi propagandában, nemzetközi kapcsolatokban.


g.)Községbe vezető utak mellett a helyiséget jelző táblán.


h.)Polgármester a tevékenysége során.
 1. §.Az Önkormányzat címerével ellátott pecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
 1. §.Az Önkormányzat címere nem használható fel magánvállalkozás reklámozása céljára.
 1. §.A címer nem önkormányzati szervek által történő használatának engedélyezése ügyében első fokon a polgármester jár el, az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 1. §.A címer használatának módja:


a.)kizárólag hiteles alakban szabad felhasználni,


b.)a címer egyes elemei önállóan nem alkalmazhatók,


c.)a címer védjegyként nem alkalmazható.
 1. §.A címer előállítása és felhasználásának engedélyezése.


a.)az engedély megadása az önkormányzat hatáskörébe tartozik,


b.)az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig, vagy visszavonásig érvényes.

A lobogó leírása 1. §.a)A lobogóalap – arányában a lobogórúd felöl nézve 3:2 oldalarányú fekvő téglalap – arannyal szegélyezett fehér kelme. Az önkormányzat címere a zászlólap mértani közepén helyezkedik el, aranyszínű SZEPETNEK felirattal ellátva.


b)Lobogórúd pirossal festett lobogócsúcs aranyozott stilizált kúpalakú.


c)Az Önkormányzat zászlaja a polgármesteri hivatalban kerül elhelyezésre.


d)Községháza épületének bejáratánál, annak tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben.


e)Községi ünnepségeken, kulturális és sportrendezvényeken,


f)Idegenforgalmi propagandában, nemzetközi kapcsolatokban.


g)Községbe vezető utak mellett a helységet jelző táblán.


h)Polgármester a tevékenysége során.A lobogó használata 1. §.


(1)A lobogó zászló formájában is használható.

A lobogó vagy annak méretarányos változatai használhatók:


a)hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság lobogójával együtt,


b)a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos lobogóval/lobogókkal együtt,


c)nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete lobogóval együtt, félárbocra eresztve,


d)minden, a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

 1. §.A lobogó előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Záró rendelkezések

 1. §


a) Hatályát veszti Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (X.20.), 8/2000. (V.17.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelete.


b) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.        Vlasicsné Fischl Timea                                                     dr. Bicsák Eszter

                polgármester                                                                       jegyző
                          

Záradék:


A rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.


                                      


                                                                      dr. Bicsák Eszter

                                                                                 jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!