nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-12-31
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete
a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


Illetménykiegészítés megállapítása


2. §


  1. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2019. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2019. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.         


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2018. december 18.


Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve:

Sármellék, 2018. december 19.                                                                   Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!