nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. (VIII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2002-08-07 - 2016-09-30
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. (VIII.7.) önkormányzati rendelete
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2002. (VIII. 07.) ÖKT számú rendelete a háziorvosi körzet kialakításáról


Tornyiszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőkre, a szolgáltatást nyújtó háziorvosra és fogorvosra (továbbiakban: háziorvos).


II. fejezet


2. §


 (1) A képviselő-testületek az önálló orvosi tevékenység folytatására egy háziorvosi és egy fogorvosi körzetet alakítanak ki.


(2) A háziorvosi körzethez tartozó ellátandó területek:

a)Dobri község közigazgatási területén,

b)Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén,

c)Tormafölde község közigazgatási területén.

(3) A fogorvosi ellátást külön megállapodás alapján a Lovászi Község biztosítja Dr. Szöllősi Judit fogorvos személyében.


3. §


A rendeletben meghatározott körzetben az ellátási terület az ellátási terület módosításáról a szolgáltatást nyújtókkal a Dobri – Tornyiszentmiklós – Tormafölde Önkormányzatok polgármestereinek javaslata alapján Képviselő-testületek döntenek.
4. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Tornyiszentmiklós, 2002. augusztus 7.Rontó Károly                                                                            Szak László

Körjegyző                                                                                  polgármesterKihirdetve:


2002. augusztus 7.
Rontó Károly

körjegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!