nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-05-31 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a)mérlegfőösszegét               349 497 550 Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


(2) a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                      328 477 493 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


(3) a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2016. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                       89 876 885 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


(4) A Rendelet 1, 1/A, és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1, 1/A, 1/B mellékletei lépnek.


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet az 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
104 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!