nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-20 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 57 827 e Ft, azaz ötvnhétmillió-nyolcszázhuszonhét ezer  forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Működési bevételek                                                       3 072 e Ft

Önkormányzatok működési támogatása                      20 353 e Ft

Működési célú támogatások áht-n belül                     11 055 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                  10 594 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                  1 547 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                             3 271 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           7 935 e Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                   0 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 58 588 e Ft-ban, azaz ötvennyolcmillió-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                        19 211 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                            4 164 e Ft

Dologi kiadások                                                        14 860 e Ft

Költségvetési befizetések                                                   0 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                             4 178 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                          2 378 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                   3 280 e Ft

Beruházások                                                              10 517 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         0 e Ft
4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 18 391 e Ft, azaz tizennyolcmillió-háromszázkilencvenegy ezer forintban határozza meg, mely.


         Maradvány igénybevétele                                             7 419 e Ft

         Államháztartáson belüli megelőlegezések                          867 e Ft

         Hitel,-kölcsön felvétele áht-n kívülről                 10 105 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 10 717 e Ft, azaz tízmillió-hétszáztizenhét ezer forintban határozza meg, mely.


         Hitel törlesztés                                                           10 105 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                   867 e Ft
Mellékletek:


1.  melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,

2.  melléklet bevételek alakulása

3.  melléklet kiadások alakulása

4.  melléklet vagyonmérleg alakulása

5.  melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6.  melléklet kiadások feladatonkénti alakulása

7.  melléklet maradvány alakulása

8.  melléklet pénzeszköz átadások

9.  melléklet költségvetési támogatás alakulása

10. melléklet vagyonkimutatás

11. melléklet közvetett támogatások5.§A képviselő-testület az önkormányzati létszámot  8 főben állapítja meg, ebből 5 fő közmunka foglalkoztatott létszám.
6.§


Az önkormányzat 2015. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 603 975 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 6 913 e Ft.
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2015. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2016. április 18.

     dr Hercz Judit.                                                         Végh László

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2016. április 19.dr Hercz Judit jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
116.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!