nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-03 - 2017-10-04
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 38 059 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 48 976 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 10 917 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 10 917 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 14 338 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 27 012 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 12 674 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 12 674 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)  0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 75 988 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  75 988 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Trieblné Szanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
401.93 KB
1.2 melléklet
401.82 KB
1.3 melléklet
397.18 KB
2.1 melléklet
355.76 KB
2.2 melléklet
276.18 KB
3 melléklet
216.25 KB
4 melléklet
280.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!