nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1]2. §


Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet, ha az nem munkaszüneti nap.


3. §(1) Hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik. 


(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Megyaszó, Alkotmány út 2.


(3) Amennyiben nem az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatás igénybevételét kérik, a szolgáltatásért díjat kell fizetni, a házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvvezetőtől az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.


4. §


(1)  Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.


(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
5. §


  1. [2] A házasságkötés szolgáltatási díja:


a) A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott házasságkötés 10.000.-Ft


b) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megtartott házasságkötés 15.000.-Ft.


  1.  Az (1) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott díjak a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák.


6. §  1. A hivatali helyiségen kívül megtartandó esemény szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.


(2) A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményhez a szükséges hangosítást,       zeneszolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgő fogyasztás kellékei, szükség szerint székek- az igénylő feladata.7. §


  1. A szolgáltatási díjat az Önkormányzat pénztárába kell befizetni, a családi eseményt megelőzően, legkésőbb az eseményt megelőző 3. napon.


  1. Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség előtt 3 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.


 (3) Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy a 3. § (1)    bekezdésben foglalt alapszolgáltatást vehetik igénybe.8. §


  1. [3]A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés megtartásában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 


 a) hivatali helyiségben megtartott eseményenként 10.000.-Ft

 b) hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként 15.000.-Ft illeti meg.
9. §


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. Hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete.


Megyaszó, 2017. március 30.Lengyelné Bús Zita s.k.

jegyző

Hajdú Istvánné s.k.

polgármester[1]

Hatályon  kívül helyezte: 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2017. május 31.-től

[2]

Módosította: 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2017. május 31.-től

[3]

Módosította: 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2017. május 31.-tőlCsatolmányok

Megnevezés méret
2 2017 akviegységes
22.9 KB
2 2017 akvrendmellegys
17.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!