nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
Iharosberény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Iharosberény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Iharosberény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési

zárszámadásárólIharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Iharosberény Községi Önkormányzat intézményére terjed ki.Az Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      303 295 352 Ft          eredeti előirányzattal

                                           381 856 331 Ft          módosított előirányzattal, és

                                           370 119 978 Ft          teljesítéssel

  60 563 100 Ft          maradvánnyal   (összevont)

az 1.  melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat        303 295 352 Ft          eredeti előirányzattal,

                                381 856 331 Ft          módosított előirányzattal, és

                                           303 783 740 Ft          teljesítéssel

 az 1. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2016. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2016. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, a 16. és 17. melléklet szerint jóváhgyja.


Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása3. §.
(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      302 966 649 Ft          eredeti előirányzattal

                                           379 458 800 Ft          módosított előirányzattal, és

                                           367 895 320 Ft          teljesítéssel

60 495 477 Ft          maradvánnyal az 3.  és a 10. melléklet szerinti

részletezéssel,

  

A kiadásokat             302 966 649 Ft          eredeti előirányzattal,

                                379 458 800 Ft          módosított előirányzattal, és

                                           307 399 843 Ft          teljesítéssel az 2.  melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2016. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6.  melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2016. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


 (5) A Képviselő-testület a Iharosberény Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11.  melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 2 030 804 466  Ft-ban állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmának alakulását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.(maradvány)


(7) A Képviselő-testület a 2016.évi felhalmozási kiadásait a 2.  melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4.  melléklet szerint jóváhagyja (létszám)


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetett támogatásokként nyújtott kiadásokat a 15.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 14.  melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, illetve intézményenkénti vagyonkimutatását a 13.  melléklet szerint jóváhagyja.


(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 8.  melléklet szerint jóváhagyja.
Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének végrehajtása


4. §.(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      31 142 348  Ft         eredeti előirányzattal

                                            35 559 635  Ft         módosított előirányzattal, és

                                            34 705 837  Ft         teljesítéssel

                                        67 623  Ft         maradvánnyal a 3. , és  10.  melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat             31 142 348  Ft                     eredeti előirányzattal

                                           35 559 635  Ft                     módosított előirányzattal, és

                                           33 601 716  Ft                     teljesítéssel a 2. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket az 1 . melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 4.  melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja


 (7) A Képviselő-testület 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 11.  melléklet szerint jóváhagyja


(8) A Képviselő-testület az intézmény eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2016. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda egyszerűsített mérlegét a 10.  melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 902 209 Ft-ban állapítja meg.
A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása5. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                             

 66 201 763  Ft         eredeti előirányzattal

                                            70 320 828  Ft         módosított előirányzattal, és

                                            67 424 066  Ft         teljesítéssel

                                     678 608  Ft          pénzmaradvánnyal a 3.  és 10. melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat          66 201 763  Ft         eredeti előirányzattal

                                            70 320 828  Ft         módosított előirányzattal, és

                                            66 745 458  Ft         teljesítéssel az 1. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2016. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 3. melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 10.  melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 687 336 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a Közös Hivatal működési kiadásait a 2. melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2016. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja


(9) A Képviselő-testület a 2016.évi felhalmozási kiadásait a 2.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 4.  melléklet szerint jóváhagyja

Záró rendelkezések


6.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Iharosberény, 2017. május 25.
                                 Zsirmon Endre sk.                               Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                    polgármester                                                        jegyző                                          

A rendelet kihirdetve 2017. május 26.


                               
                                                                                   Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
5-2017. melléklet
335 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!