nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-20 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                               A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:


(1) A képviselő-testület a 2015. évi módosított  költségvetési bevételeket  64 757 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről       31 408 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                            7 639 ezer Ft,

- működési bevételek                                                              5 360 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                         3 407 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 510 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének kiadási összegét 71 564 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                            

-személyi jellegű kiadás                         19 253 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                   4 164 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      15 412 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    3 860 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások             13 889 ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                           11 488 ezer Ft-ban,

-felújítások                                                3 280 ezer Ft-ban,

-egyéb felhalmozási célú kiadások             218 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                      612 ezer Ft.

Hiteltörlesztés áht-n kivülre:                                  10 105 ezer Ft


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  7 419 ezer Ft

Hitelfelvétel áht-n kívülről:                                                 10 105 ezer Ft.2.§


(1)Jelen rendelet 1. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

(2)Jelen rendelet 2. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

(3)Jelen rendelet 3. melléklete a 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. /II.24./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
Záró rendelkezések


3.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tornyiszentmiklós, 2016. április 18.
Végh László                                                                          dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2016. április 19.


                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
48.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!