nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 15/2017 (VIII.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-09 - 2017-08-10
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 15/2017 (VIII.8..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 66.§ bekezdés n) pontja.

Záró rendelkezés

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Balatonszabadi, 2017. augusztus 8.


   dr. Töpler Eszter                                                      Király Kálmán
                                  jegyző                                                                polgármester                                      


Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. augusztus 8. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
                                
dr. Töpler Eszter jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
15/2017.(VIII.8.) SzMSz módosítás
246.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!