nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (X.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-05 - 2017-10-06
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (X.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 290.796.247 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 6.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6.1. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(10) Az Ör. 8.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8.1. számú melléklete lép.

(11) Az Ör. 8.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8.2. számú melléklete lép.


  1. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október 04.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
31 KB
2. számú melléklet
43 KB
3. számú melléklet
57 KB
4.1. számú melléklet
68 KB
4.2. számú melléklet
45 KB
5. számú melléklet
49.5 KB
6.1. számú melléklet
25 KB
7. számú melléklet
55 KB
8.1. számú melléklet
53.5 KB
8.2. számú melléklet
45.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!