nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-15 -tól
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyar ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében el járva a következőket rendeli el:


1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.


2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a ) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;

c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;

d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.


3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyeletet látja el.


4. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.


5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.


6. § Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba.


1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez


A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszámaA

B

1

Hősök és Fő út kereszteződése

1

2

Dévaványai 4231 közút közúti híd gyomai oldali hídfője

1

3

Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os köz út kivezető szakasza)

1

4

Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése

1

5

Gyomai köztemető

1

6

Endrődi köztemető

1

7

Városháza

1

8

Hídfő utca 46-os köz út kivezető szakasza az endrődi oldali hídfőnél        

1

9

Blaha Lujza utca 443-as köz út kivezető szakasza

1

10

Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza

1

11

Vásártéri lakótelepi játszótér

1

12

Dr. Csókási Béla tér

1Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!