nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (X.24.) rendelete
Hatályos:2019-10-25 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (X.24.) rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet hatálya kiterjed az alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre.


2.§


A képviselő e tisztségéből eredő feladatai ellátásáért havi bruttó 10.000.- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.


3.§


A 2. §-ban meghatározott tiszteltdíjon felül a képviselő-testület bizottsága elnökének, bizottsága képviselő tagjának tisztsége betöltéséért külön díjazás nem jár.


4.§


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2019. október 24.
dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!