nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-22 - 2015-10-08
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.21.) számú önkormányzati rendelete a Jászapáti Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.141.353 e Ft Költségvetési bevétellel

1.220.807 e Ft Költségvetési kiadással

-79.454 e Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2. §


A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,

A Rendelet 9.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép

A Rendelet 9.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép

A Rendelet 9.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép

A Rendelet 9.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép

A Rendelet 9.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
1.81 MB
2. sz. melléklet
1.05 MB
2.2. sz. melléklet
384.22 KB
2.3. sz. melléklet
375.85 KB
2.4. sz. melléklet
372.17 KB
2.5. sz. melléklet
391.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!