nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-22 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                 

1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételeket 388.968 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   244.074 ezer Ft

            - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                58.941 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                        29.595 ezer Ft

- működési bevételek                                                                          51.347 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                       4.000 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        324 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    687 ezer Ft

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összegét 536.725 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                

          - felhalmozási kiadások                                                                        194.882 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        55.334 ezer Ft

felújítási kiadások                                                          129.234 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                     1.028 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                   9.286 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                             341.843 ezer Ft

személyi juttatások                                                           82.908 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        15.318 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 97.035 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                2.701 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       135.782 ezer Ft

működési célú tartalék                                                        8.099 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 155.152 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 127.538 ezer Ft-ban, működési hiányt 27.614 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Felhalmozási célra                                             119.538 ezer Ft

                  Működési célra:                                                    27.614 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:            147.152 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

         Felhalmozási célú hitel felvétele:                                   8.000 ezer Ft

         Finanszírozási bevételek összesen:                              8.000ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 52.712 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                48.389 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                  744 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                           300 ezer Ft

Személyi juttatások                                                     36.546 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó     7.320 ezer Ft

Dologi kiadások                                                             8.488 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások                                   58 ezer Ft


3.§.


A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép


(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 59.177 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                17.319 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                              4.409 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                 3.338 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                            

               Személyi juttatások                                                             14.655 ezer Ft

                           Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó          2.946 ezer Ft

                           Dologi kiadások                                                                38.238 ezer Ft


Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018. december.20.
Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                 jegyző

                                                                                     

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2018. december 21.                                                                                                   

dr. Novák Anett

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2. módosított melléklet
266 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!