nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-06 - 2019-11-06
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelete
Csesznek Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Csesznek Községi Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép


2.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                 Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                                Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                      Polgármester                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
274.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!